Kurzy plávania

Tieto kurzy sú zamerané pre deti od 4 rokov a staršie alebo aj pre dospelých (nikdy nie je neskoro)

Obsahujú:

  • Základný plavecký výcvik
    pozostáva z výuky plávania pre začiatočníkov rôznych vekových skupín od najmladších až po dospelých. Kvalitná výuka je podmienená individuálny prístupom inštruktorov.
  • Zdokonaľovací plavecký výcvik
    Na týchto kurzoch sa jednotlivci zdokonaľujú v naučených plaveckých spôsoboch a učia sa ďalšie plavecké spôsoby a rôzne zručnosti týkajúce sa vodného prostredia (napr. lovenie predmetov z hlbokej vody a podobne)
  • Kondičné plávanie, hoby plávanie a rehabilitačné plávanie
    Na týchto hodinách sa venujeme jedincom, ktorý sa potrebujú buď pripraviť, alebo zdokonaliť v plávaní z dôvodov prijímacích pohovorov, alebo pohovorov o prijatie do zamestnania, kde sa vyžaduje plavecká spôsobilosť (polícia, armáda, hasiči, štúdium TV). Taktiež sa venujeme jednotlivcom, ktorý potrebujú plávanie ku kvalitnejšiemu životu napr. po haváriách, úrazoch, operáciách alebo len tak pre svoje potešenie.
Zaujala Vás naša ponuka, potrebujete viacej informácí, alebo sa chcete prihlásiť?
Odoslať

Ďakujeme!

budeme Vás kontaktovať

Obchodné podmienky Všeobecné zmluvné podmienky 
© 2022 budplavcom.sk, Created by binary.sk